Cambra de Palam

Notícies

16/03/2020

COMUNICAT DE LA CAMBRA DE PALAMÓS AMB RELACIÓ AL COVID-19

COMUNICAT DE LA CAMBRA DE PALAMÓS AMB RELACIÓ AL COVID-19

Davant les recomanacions de les autoritats sanitàries per frenar la propagació del Covid-19, la Cambra de Comerç de Palamós ha decidit suspendre indefinidament tots els actes públics programats per als pròxims dies. L’activitat orgànica de la Cambra i la prestació de serveis es mantindran amb observació escrupolosa de les consignes preventives que es vagin donant des dels diversos organismes competents en l’estratègia per afrontar aquesta situació excepcional.Detall de mesures adoptades:

Es seguiran prestant els serveis habituals de la Cambra, però es potenciarà la utilització de plataformes on-line sempre que sigui possible.

A les instal·lacions de la Cambra s’han extremat les mesures de neteja i desinfecció i instal·lat dispensadors de gel desinfectant a disposició del personal i les visites.

Davant del taulell d’atenció al públic s’ha col·locat un element per tal que es mantingui la distància recomanada per les autoritats sanitàries.

La plantilla de la Cambra s’ha dividit en dos grups que treballaran de manera presencial i telemàtica amb l’objectiu de garantir l’activitat i prestació de serveis en el cas que es produís el confinament d’una part del personal. Aquests dos grups alternaran la seva activitat presencial.

L’horari d’atenció al públic de dilluns a divendres serà de 8:00 h a 15:00 h. L’horari d’atenció telefònica serà de 8:00 h a 18.00 h.

Suspensió de tots els actes públics.

En l'àmbit intern, se suspenen les reunions presencials seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries, tot i que s’implantaran mecanismes tecnològics perquè els diversos òrgans de la Cambra puguin mantenir la seva activitat.

Aquestes mesures entren en vigor de manera immediata i tenen una vigència indefinida, en funció de com evolucioni la situació i les consignes que determinin les autoritats sanitàries. Lamentem les molèsties que us pugui ocasionar l’aplicació d’aquestes mesures excepcionals i agraïm, per endavant, la vostra comprensió.CANALS D’INFORMACIÓ OFICIAL D’ANUNCIS DES DE LES ADMINISTRACIONS

Ministeri de Presidència del Govern d’Espanya: Butlletí Oficial de l’Estat: Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, pel que es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada por el COVID-19.https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf

Informació Generalitat de Catalunya:

http://web.gencat.cat/ca/coronavirus/

Ministerio de Sanidad Recomanacions sanitàries i de salut pública sobre el brot del nou coronavirus

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm

A efectes de representació de les empreses i defensa dels interessos generals, pròximament us farem arribar els posicionaments de les Cambres, així com compartirem tota la informació que creiem que sigui de la vostra utilitat.

Restant a la vostra disposició per qualsevol comentari o aclariment al respecte,

Ben cordialment,

David Sánchez

Secretari

 

Cambra de Comerç de Palamós
C. Dídac Garrell, 10 2n - 17230 PALAMÓS (Girona) - Tel. 972 31 40 77 - Fax 972 31 88 10 - info@cambrapalamos.org Avís legal